.
In ấn decal bồi formex có gì khác với in ấn PP cán format

In ấn decal bồi formex có gì khác với in ấn PP cán format

In decal bồi formex và in PP cán format khác nhau ở chất liệu in ấn, một bên là in decal và một bên là in PP, chúng giống nhau ở phần gia công cán/bồi tấm formex/format mặt sau.
Ẩn